Download
IGUTP_Vietnamese
Share
Publication date
2015
Publisher
UN-Habitat

Hướng dẫn quốc tế về quy hoạch đô thị và vùng lãnh thổ

Dân số đô thị hiện đã đạt ngưỡng 50% tổng dân số thế giới, viễn cảnh một thế giới toàn đô thị đang ngày càng trở nên rõ ràng. Đô thị hóa đang diễn ra với tốc độ rất nhanh, đặc biệt ở các nước đang phát triển, điều đó đem lại cơ hội nhưng đồng thời cũng tạo ra thách thức cho chúng ta.Quy tụ đô thị đã đem lại quy mô kinh tế to lớn cho các thành phố và vùng lãnh thổ, nhưng điều đó có thể dẫn tới chi phí gia tăng, gây ra những tác động từ bên ngoài như tiếng ồn, tắc nghẽn và ô nhiễm. Những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, suy giảm nguồn tài nguyên đang ít nhiều tác động đến các khu vực trên toàn thế giới, và đòi hỏi chúng ta phải có biện pháp ứng phó.