Download
Cover Image
Share
Number of pages
172
Publication date
2006
Publisher
UN-Habitat

Building Bridges through Participatory Planning - Bosnian

Ovaj priru ènik namijenjen je uposlenicima u lokalnoj upravi i samoupravi kojima može omoguæiti i olakšati pristup i komunikaciju sa razlièitim predstavnicima zajednice u širem i užem smislu ove rijeèi, prilikom rada na pitanjima od važnosti za graðane tih zajednica; aktivistima koji djelujuæi u razlièitim udruženjima ili samostalno, kritièki i konstruktivno podržavaju procese decentralizacije moæi odluèivanja da im ponudi raznolikost moguænosti u komunikaciji koje mogu primjenjivati ili ih nadograðivati i na posljetku onima koji kao facilitatori/moderatori na svoj naèin doprinose pozitivnim promjenama u okruženju, omoguæavajuæi im da potpunije sagledaju odnose i stepen komunikacije izmeðu svih aktera ukljuèenih u proces planiranja sa graðanima i za graðane.